Консултиране

SERVICE OVERVIEW

Етапно предварително обсъждане на исканите от клиента системи и възможни варианти за техническо реализиране според дадена архитектура