Оповестителни системи

Оповестителни Системи (PAS)

Оповестителните и озвучителни системи са предназначени за своевременно оповестяване на хора при възникване на опасност от различен характер: пожар земетресение и др. в една сграда. Освен оповестяване системата позволява и озвучаване т.е. пускане на фонова музика. Системата задължително се интегрира с пожароизвестителна система за известяване в случай на пожар. Най-голямо приложение намира в обществени сгради, болници, кина, търговски центрове (МОЛ), хотели и др.

оповестителни системи