Системи за контрол на достъп и работно време

Системи за контрол на достъп и работно време (CAS)

Целта на тези системи е да ограничат достъпа до сграда, етаж или помещение. По този начин е ограничава достъпа на неоторизирани лица. Контрола на достъп може да се извърши чрез код, карта за достъп или биометрични данни, както и комбинация от същите. Системата за контрол на достъп се интегрира с други системи за сигурност като: бариери, видеонаблюдение и охранителни системи. Приложение намират най-вече за офисни и бизнес сгради.

системи за контрол на достъпа