Услуги

Нашите услуги

Консултиране

Етапна предварително обсъждане на исканите от клиента системи и възможни варианти за техническо реализиране според дадена архитектура;

Проектиране

Изготвяне на проекти в отделните фази: идее, технически, работен проект, както и екзекутив;

Изграждане

Техническо изпълнение на проекти, съгласувани от съответните инстанции при възлагане;

Интегриране

Връзка между слаботоковите система на релейно ниво и софтуерна визуализация;

Настройка

Пускане в експлоатация на изградените системи с протокол за съответни тестови проби;

Поддръжка

Поддържане на монтирани от нас системи, както и на такива от други изпълнители;

Реализиране проекти

Сътрудничим си с проектанти по всички части свързани с  инвестиционното проектиране, по отношение на управление изпълнението на проекти, бюджетирането и реализирането им.