ИТ системи

ИТ Системи

Всяка сграда има освен пасивна инфраструктура състояща се от структурните кабелни системи така и активни устройства като сървъри, рутери, комутатори, които осигуряват работата на една ИТ система. Целта е безпроблемно осигуряване на различни услуги като: интернет, телефония и телевизия в една сграда и/или офис.