Структурни кабелни системи

Структурни кабелни системи (LAN)

Структурните кабелни системи дават възможност за доставка на различни услуги като: интернет, телефония и телевизия в една сграда. Основно приложение намират в бизнес сгради, офисни сгради, търговски центрове (МОЛ), обществени сгради, болници, училища и не на последно място в жилищните сгради.