Болнични повиквателни системи

Болнични повиквателни системи (NCS)

Болничните повиквателни системи са специализирани системи. Намират приложение основно в болници и по-точно в отделения, в които няма постоянно присъствие на медицинско лице.