За нас

За С&С Инженеринг

С&С Инженеринг ЕООД е основана през 2007г. с основна дейност проектиране, доставяне и интегриране на решения в областта на системи за сигурност. През изминалите години фирмата изпълни различни по големина и сложност проекти за различни слаботокови системи и силови инсталации:

 • Пожароизвестителни системи
 • Оповестителни и озвучителни системи
 • Сигнално-охранителни системи
 • Системи за контрол на достъпа
 • Видеонаблюдение
 • Структурни кабелни системи
 • Сградна и промишлена автоматизация
 • Електро инсталации

Стремежа на фирмата е да предоставя пълна гама услуги в сферата на инвестиционните проекти, като разширява и допълва предлаганите от нас услуги. Навременното съгласуване между отделните по проектни части е изключително важно на етап проектиране.
Предлагаме високо качество и бързо изпълнение на поставените ни проекти на клиентите ни.
Екипът на “С&С Инженеринг” ЕООД има опит в изготвянето на проекти за различни по големина и функция обекти: жилищни сгради, офисни сгради, хотели, сгради с административно предназначение, промишлени обекти, търговски центрове, бизнес сгради и др.
Екипът ни се усъвършенства за нововъведения в различните видове системи, като посещава семинари и технически презентации.

Нашите принципи

Качествено изпълнение

Ефективност на работата

Удовлетвореност на клиента

нашите проекти

 • Всички
 • Международни проекти
 • Местни проекти