Видеонаблюдение

Видеонаблюдение (CCTV)

Специализираните камери осигуряват видеонаблюдение и запис на желания обект, независимо дали става въпрос за външен периметър на сграда, склад или вътрешно наблюдение. Поради бързото развитие на техниката, наблюдение може да се прави дори от мобилен телефон. Видеонаблюдение се прилага за банки, казина, летища, складове, магазини и други важни обекти, които поради своето предназначение налагат използването на такава техника за сигурност.

cctv - видеонаблюдение