Начало

Проектиране на
Комплексен инженеринг в областта на
електро инсталации и възобновяеми енергийни източници
Slider

Нашите услуги

поддържане на монтирани от нас системи, както и на такива от други изпълнители

Етапно предварително обсъждане на исканите от клиента системи и възможни варианти за техническо

изготвяне на проекти в отделните фази: идеи, технически, работен проект, както и екзекутив

техническо изпълнение на проекти, съгласувани от съответните инстанции при възлагане

връзка между слаботоковите система на релейно ниво и софтуерна визуализация 

пускане в експлоатация на изградените системи с протокол за съответни тестови проби

Нашите принципи

Качествено изпълнение

Ефективност на работата

Удовлетвореност на клиентите

Над 10 години опит

С&С Инженеринг ЕООД е основана през 2007г. с основна дейност проектиране, доставяне и интегриране на решения в областта на системи за сигурност. През изминалите години фирмата изпълни различни по големина и сложност проекти за различни слаботокови системи и силови инсталации.

Екипът на “С&С Инженеринг” ЕООД има опит в изготвянето на проекти за различни по големина и функция обекти: жилищни сгради, офисни сгради, хотели, сгради с административно предназначение, промишлени обекти, търговски центрове, бизнес сгради и др.

Партньори

Потърсете ни!

На разположение сме за всякакви въпроси и запитвания.

Изберете система:
Слаботокови системиСградна автоматизацияЕлектроинсталации