ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

С&С Инженеринг разшири услугите си в областта на възобновяемата енергия от 2019 г. Ние можем да предложим на собственици на ФвЕЦ проекти или собственици на земя с възможност за ФвЕЦ проект:

  • Техническа консултация
  • Подготовка на документи към институции
  • Проектиране (от опитни инженери)
  • Строителни работи
  • Доставка на оборудване от надеждни производители
  • Реализиране на проект за ФвЕЦ от начална фаза
  • Реализиране на ФвЕЦ проект, с положително становище от ЕСО
  • Експлоатация и поддръжка на ФвЕЦ
  • Подкрепа на клиентите с планиране, финансова прогноза, свързана с производството на ФвЕЦ

Реализираме и развиваме проекти съвместно с нашите финансови партньори и инвеститори в областта на възобновяемата енергия.